Page top

CJ1M-CPU1[]-ETN

SYSMAC CJ-series CJ1M CPU Units (with Ethernet function)

CJ1M-CPU1[]-ETN

A Micro CJ1M CPU Unit with Built-in Ethernet Newly Released!

  • Catalog
Catalog Name Catalog Number
[size]
Last Update
CJ1M-CPU1[]-ETN Data Sheet -
[630KB]
Dec 03, 2018
20181203
CJ1M-CPU1[]-ETN Data Sheet